a

Holistiline regressiooniteraapia

Holistilises regressiooniteraapias vaadatakse inimest tervikuna – tema uskumuste, mõtte- ja käitumismustreid, füüsilist seisundit ning vaimset ja emotsionaalset seisundit. Teraapia käigus püütakse leida tänaste probleemide juurpõhjuseid, mis võivad olla alguse saanud näiteks lapsepõlvetraumadest või pere- ning suguvõsa mustritest.

Holistiline teraapia on protsess, mille jooksul kiht-kihi haaval hakkab vana mina asenduma uuega. Mina-pilt hakkab muutuma täisväärtuslikumaks ning ajapikku tekib tunne, et mina juhin oma elu, mitte vastupidi. See on teekond, milleks on vaja aega ja usaldust.

Terapeudina saan aidata sul tänast elu mõjutavad mälestused ülesse leida ja üheskoos sinuga tervendada selliselt, et vanad tunde- ja mõttemustrid ei juhi enam sinu emotsioone, käitumis- ja suhtemustreid. Teraapiaprotsess on sügav ning selle mõju on kestev.

Millal otsida abi holistilisest regressiooniteraapiast

„Holistiline“ tähendab terviklikkust ja sõnatüvi tuleneb kreekakeelsest sõnast holos, mis tähendab „kogu”, „terve”, „täielik”.

Öeldakse, et holistiline teraapia on teraapia „normaalsetele“. Alati ei pea elus olema suuri probleeme, vaid teraapiasse pöördumiseks piisab täiesti ka sellest, kui tunned, et sul on justkui kõik olemas aga õnnetunde asemel valitseb pidev sisemine rahulolematus; või tunned ehk, et elul pole mõtet ja tähendust, kui sa küsid endalt „Kes ma tegelikult olen?“, „Missugune on minu õige tee või õige valik elus?“.

Holistilisest regressiooniteraapiast võib abi võib saada ka siis, kui oled lapsepõlves jäänud ilma hoolivast tähelepanust, kui sa oled elanud koos sõltlasest vanemaga (alkohol, töö jne), kui sa kardad lähedust, kui sa liigud suhtest suhtesse ega leia seda „õiget“, kui oled kaotanud mõne kalli ja lähedase inimese, kui sinu elus on toimunud muutused, mis mõjutavad igapäevast toimetulekut, või kui sinu elus on lihtsalt vähe rõõmu ja naeru ning sinu kontakt enda tunnete ja vajadustega on jäänud tahaplaanile.

Ka füüsilised haigused on seotud tihedalt meie psüühikaga (uskumuste, mõtte- ja käitumismustritega) või saanud koguni alguse lapsepõlvetraumadest ja pere- ning suguvõsa mustritest. Teraapias töötamegi sinu kui tervikuga ning läbi selle hakkavad sinu keha ja vaim harmoonilisemat koostööd tegema.

Holistilise regressiooniteraapia protsess on terviklik ja võimas, sest meditatiivses seisundis tehtavad rännakud sisemaailma võimaldavad töötada nii keha, meele, hinge kui vaimuga. Meie tänaste probleemide algpõhjused asuvad enamasti minevikus, kas siis päris lapsepõlves või mõnes täiskasvanuea traumaatilises sündmuses, võiasjades, mida meil on kalduvus „unustada“ või „kogemata“ mitte tähele panna.

Terapeudina saan aidata sul tänast elu mõjutavad mälestused ülesse leida ja üheskoos sinuga tervendada selliselt, et vanad tunde- ja mõttemustrid ei juhi enam sinu emotsioone, käitumis- ja suhtemustreid.

Mis seanssidel toimub

Holistilise regressiooniteraapia seanss kestab keskmiselt kuni 3 tundi ning koosneb tavapäraselt kahest osast. Esimene osa on vestlus kliendi ja terapeudi vahel.

Teises osas saab klient diivanil lõõgastunud olekus lamades kontakti oma sisemaailmaga. Tegemist ei ole hüpnoosiga, vaid lõõgastunud olekuga, mis  on samalaadne meditatiivsele seisundile. Sellises argiolekust erinevas meditatiivses teadvuse seisundis saad sa tajuda iseennast, oma keha ja sisemaailma hoopis teistmoodi ning sinu alateadvusest saab esile kerkida informatsioon, mis hetkel kõige enam teadvustamist ja tervendamist vajab. Rännakus püütakse ülesse leida ja läbi töötada olukorrad, kust probleemid on alguse saanud. Nii on inimesel võimalik vabaneda oma aja ära elanud ja teda segavatest tunde-, mõtte- ja käitumismustritest ning asendada need uute ja toetavatega. Mina terapeudina juhendan ja toetan kogu protsessi.

Eriti mõjus ja intensiivne on neljast seansist koosnev teraapiatsükkel ehk holistiline nelik, mis koosneb neljast 3 tunni pikkusest seansist ning need neli seanssi toimuvad maksimaalselt 2 nädala jooksul.
Kõik teraapias toimuv ja kuuldu jääb terapeudi enda teada. Terapeudina tagan igale kliendile täieliku anonüümsuse ja konfidentsiaalsuse. Vajadusel võib terapeut arutada kliendi lugu ainult oma kolleegiga ja seda kliendile parema kasu saamise eesmärgil, säilitades seejuures täielikult kliendi anonüümsuse.

Holistiline nelik

Holistiline nelik on teraapiatsükkel, mis koosneb neljast 3 tunni pikkuses seansist ning need neli seanssi toimuvad maksimaalselt 2 nädala jooksul.

Iga seanss algab vestlusega kliendi ja terapeudi vahel. Esimesel vestluses räägime läbi sinu perekonnaloo, uurime olulisi sündmusi sinu elus alates juba loote- ja imikueast, keskendume sinu tervislikule seisundile, uurime millise tundega elad sa oma igapäevast elu, räägime võimalikest suhteprobleemidest ning uurime, millised on sinu soovid ja eesmärgid teraapiate abil muutuste loomisel oma elus. Igal järgmisel seansil analüüsime eelmisel seansil kogetut ning arutame, kas teraapia areneb sinule olulises suunas.

Lisaks vestlusele hõlmab iga seanss ka kas holistilist rännakut või mõnda muud psühhoteraapia tehnikat, mille abil saad lähemalt kontakti oma sisemaailmaga ning lood muutusi oma alateadvuses ja teadlikkuses.

Holistiline nelik on väga hea viis oma sisemaailmaga kontakti saamiseks ning seeläbi muutuste algatamiseks oma elus. Kuna sisemine töö on neliku puhul intensiivne, siis on kasu suurim, kui pühendad need päevad iseendale ning ei planeeri teraapia päevadele liigseid tööülesandeid või muid kohustusi.

Neliku järgselt võime kohtuda harvemini üksikutel seanssidel, et nelikust alguse saanud protsessid saaksid edasi areneda ning sa saaksid seeläbi muutusi oma elus teadlikult juhtida. Holistiline nelik on muutuste teekonna algus. Väga oluline on selle teekonna jätkamine ka peale nelikut.

Kellele holistiline regressiooniteraapia ei sobi

Holistiline rännak toimub muutunud teadvusseisundis ning ei sobi seetõttu neile, kellel on diagnoositud skisofreenia või teised psühhootilised häired.

Samal põhjusel ei sobi see teraapia narkootiliste ainete või alkoholi mõju all olevatele inimestele.

Vastu näidustatud on see ka neile, kelle psüühikahäirete põhjuseks on ajukahjustused.

Holistilist teraapiat ei tehta ägeda kriisi- või šokiseisundi puhul, kui inimene on kaotanud adekvaatse enesetaju.

Holistiline regressiooniteraapia ei asenda psühhiaatrilist ravi.